ALLAH MƏHƏMMƏD YA ƏLİ
Shehadet haqqinda
Shehadetin delili Allahin bu kelamidir: Allah ozunden bashqa hech bir tanri olmadigina shahiddir.
Melekler ve elm sahibleri de haqqa-edalete boyun qoyaraq (haqqa tapinaraq) O quvvet ve hikmet sahibinden bashqa ibadete layiq hech
bir varliq olmadigina shehadet verdiler (Ali Imran 18) Menasi : Allahdan bashqa hech bir haqq mebud yoxdur. Le ilehe
Allahdan bashqa ibadetolunanlari inkar edir. Illellah- Ibadetin mulkunde sheriki omadigi kimi ibadetinde de sheriki olmayan tek
Allaha edilmesini tesdiq edir. Onun tefsiri Allahin bu kelamidir: Yadina sal ki, bir zaman Ibrahim ve qovmune demishdi :
Men sizin ibadet etdiklerinizden (butlerden) tamamile uzagam. Yalniz meni yoxdan yaradan Allahdan bashqa! Shubhesiz ki,
O meni dogru yola muveffeq edecek (ez-Zuhruf 26-27). Ve Allahin bu kelamidir: Soyle ki : Ey kitab ehli, sizinle bizim aramizda eyni
olan (ferqi olmayan) bir kelmeye teref gelin! (O kelme budur ki) : Allahdan bashqasina ibadet etmeyek. Ona sherik qoshmayaq ve
Allahi qoyub bir-birimizi (ozumuze) Rebb qebul etmeyek eger onlar yene de uz dondererlerse, o zaman (onlara) deyin: Indi shahid olun ki,
biz, heqiqeten, muselmanlariq (Allaha teslim olanlariq) (Ali Imran 64). Mehemmedin (s e s) Allahin resulu olmasina delil Allahin bu kelamidir:
Size ozunuzden bir peygember geldi ki, sizin eziyyete, mesheqqete dushmeyiniz ona agirdir, o (sizin iman getirmeyinizi) chox isteyir,
mominlere shefqetli ve merhemetlidir (et-Tovbe 128). Mehemmedin (s e s) Allahin resulu olmasina shehadetin menasi : Onun emr etdiyine
itaet etmek, xeber verdiyini tesdiq etmek, qadagan etdiyinden chekinmek ve chekindirmek ve Allah ancaq qoyulmush qanunlar
cherchivesinde ibadet etmek.
Saygaclar
Saygac BuRa
© Dizayn: DJ_VALENT
© Müəllif: Mr.Yeraz
Erbein.Biz | 2021
© Bütün Hüquqlar WaP.ErBaiN.Biz Saytı Tərəfindən Qorunur !!