ALLAH MƏHƏMMƏD YA ƏLİ
ALLAHIN 99 Adı
1 ALLAH-gozel sifetleri ozunde ehtiva eden
2 EL-VAHID-yegane
3 EL-EHED-benzersiz
4 ES-SEMED-ehtiyacsiz
5 EL-AXIR-her sheyden sonra movcud olacaq
6 ES-SEMI-her sheyi eshiden
7 EL-BESIR-her sheyi goren(haqq-nahaqq)
8 EL-QEDIR-her sheye qudreti chatan
9 EL-EVVEL-her sheyden evvel movcud olmush
10 EL-QAHIR-zalimlari qehr eden
11 EL-ELIYY-yuksek,uca
12 EL-ELA-en yuksek
13 EL-BAQI-ebedi
14 EL-BEDI-hemishe ixtira eden
15 EL-BARI-yaradici
16 EL-EKREM-en kerametli
17 EZ-ZAHIR-ashkarda olan
18 EL-BATIN-gizlinde olan
19 EL-HEYY-diri
20 EL-HEKIM-chox hikmetli
21 EL-ELIM-her sheyi bilen chox elmli
22 EL-HELIM-chox mulayim
23 EL-HAFIZ-en yaxshi qoruyucu
24 EL-HEQQ-heqiqet
25 EL-HESIB-her sheyi hesaba alan
26 EL-HEMID-hemd edilen
27 EL-HEFIYY-oz yaratdiqlarini chox seven
28 EN-NUR-nur
29 ER-REBB-besleyen
30 ER-REHMAN-chox merhemetli
31 ER-REHIM-hemishe merhemetli
32 ER-RAUF-mehriban
33 ER-RAI-her sheyi goren
34 ER-REQIB-nezaretchi
35 EZ-ZARI-yaradan
36 ES-SALAM-salam
37 ER-REZZAQ (ER-RAZIQ)-ruzi veren
38 EL-MOMIN-iman bexsh eden
39 EL-MYHEMIN-himaye eden
40 EL-EZIZ-chox izzetli
41 EL-CEBBAR-zalimlara eziyyet veren
42 EL-MUTEKEBBIR-meqami uca tutulan
43 ES-sheyYID-aga,bashchi
45 ESH-SHAHID-her sheye shahid olan
46 ES-SADIQ-sedaqetli
47 ET-TAHIR-pak,saf
48 EL-GHENIYY-ehtitacsiz,carli
49 EL-GHIYAS-komekchi
50 EL-FATIR-yaradan,vucuda getiren
51 EL-FERD-tek
52 EL-FETTAH-chetinlikleri hell eden
53 EL-FALIQ-dan yerini yaran
54 EL-QEDIM-ezeli olmadigi zaman tesevvure gelmeyen
55 EL-MELIK-mulk sahibi
56 EL-QUDDUS-muqeddes
57 EL-QEVIYY-chox quvvetli
58 EL-QERIB-chox yaxin
59 EL-QEYYUM-dayaniqli,sarsilmaz
60 EL-QABIZ-sixan(canlari alan
61 EL-BASIT-achib seren
62 QAZIYUL-HACAT-hokm veren,ehtiyaclari hell eden
63 ESH-SHAFI-shefa veren
64 EL-MECID-shan-shohretli
65 EL-VELIYY(EL-MOVLA)-dost
66 El-LETIF-lutf eden
67 EL-MENNAN-bendelerine chox ehsan eden
68 EL-MUHIT-her sheyi ehate eden
69 EL-MUBIN-her sheyi beyan eden
70 EL-MUQIT (EL-MUGHIS)-ruzi veren(dada yetishen)
71 EL-MUSEVVIN-her sheyi formaya salan
72 EL-KERIM-chox kerametli
73 EL-KEBIR-chox boyuk
74 EL-KAFI-kifayet eden
75 KASHIFUZ-ZURR-zererin ustunu acib ifsha eden
76 EL-VITR-tek-tenha
77 EL-EZIM-ezemetli
78 EL-VEHHAB-nemet baghishlayan
79 EN-NASIR-komekchi,yardimchi
80 EL-VASE-chox ehateli
81 EL-VEDUD-bendelerini chox seven
82 EL-HADI-hidayet eden,doghru yol gosteren
83 EL-VEFIYY-vefali
84 EL-VEKIL-himayechi
85 EL-VARIS-qiyametde her shey mehv olduqdan sonra tek qalacaq vucud
86 EL-BIRR-yaxshi sifetlerin sahibi
87 EL-BAIS-qiyametde oluleri dirildecek zat
88 EL-TEVVAB-tovbeleri qebul eden
89 EL-CELIL-celalli
90 EL-CEVAD-sexavetli
91 EL-XEBIR-her sheyden xeberdar olan
92 EL-XALIQ-xelq eden,yaradan
93 XEYRUN-NASIRIN-en yaxhsi yardimchi
94 ED-DEYYAN-hesabat gununun sahibi
95 ESH-SHEKUR-shukr edilen
96 ES-SANE-yaradici
97 EL-EDL-edaletli
98 EL-EFUVV-efv eden
99 EL-GHEFUR-gunahlari baghishlayan
Saygaclar
Saygac BuRa
© Dizayn: DJ_VALENT
© Müəllif: Mr.Yeraz
Erbein.Biz | 2021
© Bütün Hüquqlar WaP.ErBaiN.Biz Saytı Tərəfindən Qorunur !!